Onze cases

Een bezoek aan Holland begint in Gouda [zuivelpromotie]


Vier pijlers karakteriseren het imago van Nederland in het buitenland:
molens, tulpen, klompen en kaas. In de provincie Zuid-Holland zijn deze
imago-pijlers in overvloed te vinden. Daarmee is het al gerechtvaardigd
“een bezoek aan Holland in Gouda te beginnen”. Maar Gouda staat ook
model voor veel Hollandse stadjes die in de Gouden (17e) Eeuw tot
ontwikkeling en bloei kwamen. En bovenal is Gouda de bakermat van
de belangrijkste Nederlandse kaassoort, die wereldwijd wordt geëxporteerd.

Naar analogie van de wereldberoemde kaasmarkt in Alkmaar kreeg in
1994 de stad Gouda eenmalig een even uitgebreide kaasmarkt ter
gelegenheid van de introductie van de nieuwe Graskaas, jaarlijks een
fenomeen in de maand juni. De missen van Holland (Irene van de Laar),
België, Frankrijk en Duitsland luisterden de ‘graskaasmarkt’ op met hun
aanwezigheid en gaven de transporteurs ‘groen licht’ voor de export van
de graskaas naar België (als Mei Gouda), naar Duitsland (als Mai Gouda)
en naar Frankrijk (als Gouda de Mai).