Onze cases

Welkom in Lansingerland [fusiecommunicatie]

De 3B-hoek in Zuid-Holland – ook wel B-driehoek genoemd – had
landelijke bekendheid en iedereen wist dat het dan ging om de
gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk.
Ook deze 3B-gemeenten konden de ‘fusiedans’ van het Rijk niet
ontspringen en sinds 1 januari 2007 gaan zij gezamenlijk als
groeigemeente verder onder de naam Lansingerland (gestart met 47.000
inwoners en met een groeiopdracht naar 75.000 inwoners in 2015).

Zowel de Stuurgroep als de Projectgroep die het fusieproces
bestuurlijk en ambtelijk zouden begeleiden, hadden een externe
voorzitter en Joost Hendrickx fungeerde voor beide gremia als
externe communicatie-adviseur. Een hele tijd is zo’n fusieproces
vooral een interne aangelegenheid met heel veel onzekerheden
en onduidelijkheden voor de betrokken medewerk(st)ers.
Heldere, eenduidige en open communicatie speelt dan een
belangrijke rol, onder meer via personeelsbijeenkomsten
en een nieuwsbrief, FusieFlits getiteld.

Het was interessant om te zien, dat ondanks alle extra
(fusie)werkzaamheden en alle onzekerheid de dienstverlening binnen
de drie gemeenten op peil bleef. Pas ná de fusie vielen er hier en daar
tijdelijk wat gaten in de dienstverlening, ook al bleef de openbare
verlichting branden en bleven de paspoorten en de rijbewijzen als
warme broodjes over de toonbank gaan.